✍🏿️  Вижте цени!

Получи цена за сондаж за вода

Получи цена за изграждане на сондаж за вода от PRO Drillers Club

Оглед на обект » Изграждане на сондаж за вода » Виж всички пакети със сондажни услуги

 • Информация за услуги и условия за ползването им:

Изграждане на водовземно съоръжение след оглед на обект

Пакета с услуги е подходящ за клиенти, които имат извършено проучване на подземни води или знаят къде е водата в съответна точка за сондиране.

 • Цената платена от клиента за услугата Оглед на обект се приспада на 100% от оферираната цена за изграждане на сондаж за вода!

Част първа: Какво включва?

  1. Договор за извършване на услуга "Оглед на обект" подписна преди старт на работния процес на терен.

  2. Използва се геофизична система/георадар/скенер:

 • Модел: PQWT-S500 Water Detector
 • Производител: Hunan Puqi Water Environment Institute

Работни настройки на геофизичната система към този пакет:

 • За създаване на геоложки профили.
 • Пожелание на клиента за дълбочинна настройка от 0 до 500 метра.

  3. Оглед на обект: В протокол се вписват детайли за особенностите при транспортиоиране на сондажната машина и техника до имота, и вътре в него до точката на сондиране (широчина на пътя, наклон, настилка, въздушни препятствия и т.н.). Протокола се създава в специална онлайн форма, към която след обработка се прикрепят детайлни снимки.

  4. Оглед за условията на обекта: Наличие на ток, вода, сграден фонд за съхранение на инвентар и т.н.

  5. Оглед за сигурност и опазване на сондажната машина, и инвентар: Наличие на ограда и вид, наличие на живущи в имота, и т.н.

  6. Геоложко проучване: Провеждане на полево измерване по Метода на Естествените потенциали на две точки за сондиране посочени от клиента с цел проучване на подпочвата, която ще се преодолява за подбор на сондажна машина по метод на сондиране.

 • Допълнителна точка за геоложко проучване е с цена 100 лева.
 • Услуга: Второ мнение на посочена точка от клиента за геофизично проучване на вода за сондаж/кладенец е с цена 100 лева.

  7. Маркиране на зони: След провеждането на геоложкото проучване се маркират зони обект на внимание към сондажния екип.

Какво включва целия пакет услуги?

След извършване на услугата "Оглед на обект" следва:

 • Оферта до имейл: Предложена крайна цена за изграждане в оферта. От крайната цена na офертата се приспада на 100% цената платена за услугата Оглед на обект.
 • Договор: Подписва се договор за извършване на услуга по изграждане на водовземно съоръжение.
 • График: Създаване на график за посещение за изграждане вписан в договор.
 • Изпълнение на график: Посещение и изграждане.
 • Монтиране на сондажна помпа: При наличие в деня на приключване.
При поискване ще предложим контакти на бизнеси предлагащи продукти и услуги допълващи описаните в пакета ни:
 • Пример: Бизнеси предлагащи потопяеми сондажни помпи, хидрофори и т.н.

Информация: Цени на метър за сондиране

Един от факторите според, които цените за метър сондиране варират е диаметъра на използваните сондажни тръби:

 • ф 113 - цена за сондиране стартира от 110 лева/метър
 • ф 125 - цена за сондиране стартира от 130 лева/метър
 • ф 140 - цена за сондиране стартира от 150 лева/метър
 • ф 160 - цена за сондиране стартира от 160 лева/метър
 • За дълбоки сондажи, диаметър на сондажните тръби се определя според нуждата. Цени по договаряне.

Информация: Сондажни екипи

Сондираме на трудно достъпни места и във всякакви почви!

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Ширина: 1 м, Дължина: 3,50 м, Височина: 1,60 м

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Ширина: 1,40 м, Дължина: 3,50 м, Височина: 2,50 м

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Mercedes-Benz Unimog


 • 💧 Ground Water: Проекти

Получи цена за сондаж за вода в България

гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836

Цена за сондаж за вода от PRO Drillers Club чрез prodrillersclub.com - гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Как ни оценяват клиентите?

В. Тодоров

09/04/2023

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да