✍🏿️  Вижте цени!

Получи цена за проучване и сондаж за вода

Проучване за вода и изграждане на водовземно съоръжение от PRO Drillers Club

Проучване на подземни води с Георадар » Изграждане на сондаж за вода » Виж всички пакети със сондажни услуги

 • Информация за услуги и условия за ползването им:

Проучване с изграждане на водовземно съоръжение

 • PRO Drillers Club ГАРАНТИРА при сондиране вода с този пакет!
 • Цената платена от клиента за проучване се приспада на 100% от оферираната цена за изграждане на сондаж за вода!

Част първа: Какво включва?

  1. Договор за извършване на "Геофизично проучване на подземни води преди сондажна дейност".

  2. Използва се геофизична система/георадар/скенер:

 • Модел: PQWT-S500 Water Detector
 • Производител: Hunan Puqi Water Environment Institute

Работни настройки на геофизичната система към този пакет:

 • За създаване на геофизични и геоложки профили.
 • Пожелание на клиента за дълбочинна настройка от 0 до 500 метра.

  3. Оглед: На място се преценява от наш специалист как да се разположи измерването спрямо от особеностите на терена.

  4. Геофизично измерване: Провеждане на полево измерване по Метода на Естествените потенциали след извършен оглед на място на обекта.

  5. Полеви анализ: След провеждане на оглед и полево измерване се извършва откриване на налични водоносните зони и точка/и за сондиране.

  6. Отбелязване на резултати от проучването: Получените резултати се вписват в договора за извършване на услуга:

 • Географска посока за всеки създаден геофизичен профил.
 • Пилони оцветени в червено и жълто за старт и край на създаден геофизичен профил.
 • Дълбочина на водоносен хоризонт.
 • Препоръчителна точка/и за сондиране. Посочва се брой точкова снимка и като метраж по създадения геофизичен профил.
 • Препоръчителна дълбочина на сондиране в открита точка.

  7. Маркиране на зони: След провеждането на полево геофизичното измерване се извършва маркиране на създадените геофизични профили и перспективните зони.

  8. Последващо полево геофизично проучване преди самия старт на изграждане на водоносното съоръжение (сондаж за вода). Водоносните хоризонти не са постоянна величина и от наш опит Ви заявяваме, че с промените в климата и деградацията на сушата, промени в нивата се наблюдават често!

Какво включва целия пакет: Проучване+Сондаж?

  1. Полево проучване: Създаване на геофизични профили/разрези с Георадар.

  2. Софтуерен анализ: Анализират се създадените геофизични разрези/профили с помоща на специализиран софтуер.

  3. Оглед на обект заедно с полевото проучване: Извършва се оглед на обект с цел запознаване с условията му за избор на вид сондажна машина, инвентар, транспртиране и други. Създава се протокол директно в наш софтуер.

  4. Оферта до имейл:  Предложена крайна цена за изграждане в оферта. От крайната цена в офертата се приспада на 100% цената платена за геофизичното проучване.

  5. Договор: Подписва се договор за извършване на услуга по изграждане на водовземно съоръжение.

  6. График: Създаване на график за посещение за изграждане вписан в договор.

  7. Изпълнение на график: Посещение и изграждане.

  8. Монтиране на сондажна помпа: При наличие в деня на приключване.

При поискване ще предложим контакти на бизнеси предлагащи продукти и услуги допълващи описаните в пакета ни:
 • Пример: Бизнеси предлагащи потопяеми сондажни помпи, хидрофори и т.н.

Информация: Цени на метър за сондиране

Един от факторите според, които цените за метър сондиране варират е диаметъра на използваните сондажни тръби:

 • ф 113 - цена за сондиране стартира от 110 лева/метър
 • ф 125 - цена за сондиране стартира от 130 лева/метър
 • ф 140 - цена за сондиране стартира от 150 лева/метър
 • ф 160 - цена за сондиране стартира от 160 лева/метър
 • За дълбоки сондажи, диаметър на сондажните тръби се определя според нуждата. Цени по договаряне.

Информация: Сондажни екипи

Сондираме на трудно достъпни места и във всякакви почви!

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Ширина: 1 м, Дължина: 3,50 м, Височина: 1,60 м

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Ширина: 1,40 м, Дължина: 3,50 м, Височина: 2,50 м

Сондажни екипи:

 • Размери на сондажни машини: Mercedes-Benz Unimog

 • 💧 Ground Water: Проекти

Получи цена за проучване и сондаж за вода в България

гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836

Цена за проучване и сондаж за вода от PRO Drillers Club чрез prodrillersclub.com - гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Как ни оценяват клиентите?

Т. Петровски

07/02/2023

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да