✍🏿️  Вижте цени!

Получи цена за проучване на вода с ГеоРадар

Получи цена за ГеоФизично проучване на вода с ГеоРадар от PRO Drillers Club

Проучване на вода с ГеоРадар » Пакет услуги: Базов и Експертен » Виж всички пакети със сондажни услуги

 • Информация за услуги и условия за ползването им:

Какво включва даден пакет с услуги?

БАЗОВ ПАКЕТ

  1. Договор за извършване на "Полево геофизично проучване на подземни води за избран БАЗОВ ПАКЕТ".

  2. Използва се геофизична система/георадар/скенер:

 • Модел: PQWT-S500 Water Detector
 • Производител: Hunan Puqi Water Environment Institute

Работни настройки на геофизичната система към този пакет:

 • За създаване на геофизични профили.
 • Пожелание на клиента за дълбочинна настройка от 0 до 500 метра.

  3. Оглед: На място се преценява от наш специалист как да се разположи измерването спрямо от особеностите на терена.

  4. Геофизично измерване: Провеждане на полево измерване по Метода на Естествените потенциали след извършен оглед на терена.

  5. Полеви анализ: След провеждане на оглед и полево измерване се извършва откриване на налични водоносните зони и точка/и за сондиране.

  6. Отбелязване на резултати от проучването: Получените резултати се вписват в договора за извършване на услуга:

 • Географска посока за всеки създаден геофизичен профил.
 • Пилони оцветени в червено и жълто за старт и край на създаден геофизичен профил.
 • Дълбочина на водоносен хоризонт.
 • Препоръчителна точка/и за сондиране. Посочва се брой точкови снимка и като метраж по създадения геофизичен профил.
 • Препоръчителна дълбочина на сондиране в открита точка.

  7. Маркиране на зони: След провеждането на полево геофизичното измерване се извършва маркиране на създадените геофизични профили и перспективните зони.

ЕКСПЕРТЕН ПАКЕТ

  1. Включва избрания "БАЗОВ ПАКЕТ".

  2. Анализ на създадените геофизични профили: След провеждането на полевото геофизичното измерване се извършва анализ на създадените геофизични профили със специализиран софтуер за налични водоносните зони в детайли.

  3. Оценка: След извършване на анализ на създадените геофизични профили се изготвя експертна оценка на база получените данни.

  4. Проектиране: След извършване на анализ и измерване се изготвя предложение в проект за изграждане на водовземно съоръжение.

  5. Финален протокол: Изготвяне на протокол, който обобщава всички данни плюс допълнителна информация, който се изпраща до имейл на клиента до седем (7) работни след деня на извършване на полевото проучване.

  6. Допълнителна услуга при ситуация: Последващо полево геофизично проучване преди самия старт на изграждане на водоносно съоръжение ако то е повече от пет месеца след датата на извършеното полево геофизично проучване. Водоносните хоризонти не са постоянна величина и от наш опит Ви заявяваме, че с промените в климата и деградацията на сушата, промени в нивата се наблюдават често!

Обадете ни се, ще създадем график за посещение и ще заплатите цена с 50% отстъпка като вече наш клиент!

План-проект за изграждане на водовземно съоръжение съдържа:

 • Дълбочина на водоносен хоризонт от/до в метри.
 • Препоръка за изграждане на тип кладенец (шахтов, тръбен, т.н.).
 • Определя се препоръчителна точка/и за сондиране.
 • Определя се препоръчителна дълбочина на сондиране - минимална и максимална в метри.
 • Определя се препоръчителен диаметър на специалните тръби при затръбяване.
 • Определя се препоръчителен диапазон от/до в метри за полагане на филтрационни тръби на база прогнозно водочерпене в наличните водоносни слоя.
 • Определя се препоръчителна дълбочина на утайника.
 • Определя се препоръчителна дълбочина за монтаж на потопяемата помпа.
 • Прилага се цветова листа посочваща твърдостта на подпочвата, която ще се преодолява при сондирането.

Пакетите с услуги ще са Ви в помощ при следните случаи:

 • План за бъдеща инвестиция в изграждане на водовземно съоръжение

Предложените пакети с услуги са подходящи за клиенти, които желаят да проверят в имот си дали има подземни води за изграждане на водовземно съоръжение за да си направят план за бъдеща инвестиция.

 • Решение за покупка на имот

Предложените пакети с услуги са подходящи за клиенти, които ще закупуват имот. С услугите предложени в пакети ще затвърдят решението си за покупка или ще се откажат поради липса на подземни води.

 • Проблем с подпочвени води

Предложените пакети са в помощ ако имате проблем с подпочвени води в имот, ние ще определим посоката и дълбочината им.

 • Преди строеж

Желаете да се установят водоносни зони с местоположение и тяхната дълбочина в имот преди да се изготвят документи за самия строеж.

 • 💧 Ground Water: Проекти

Получи цена за проучване на вода с ГеоРадар в България

гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836

Цена за проучване за подземни води с ГеоРадар от PRO Drillers Club чрез prodrillersclub.com - гр. София, кв. „Левски В“, бл. 5, п.к. 1836.

Как ни оценяват клиентите?

Робърт Патинсън

21/03/2023

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да